Θεραπεία Στυτικής Δυσλειτουργίαςstitiki-dislitourgia-therapeia

Κατόπιν ορθής διάγνωσης, ο γιατρός θα κρίνει ποια είναι η σωστή θεραπεία για τον εκάστοτε ασθενή. Φυσικά, αν ο συγκεκριμένος ασθενής παίρνει ήδη κάποια από τα φάρμακα που προκαλούν στυτική δυσλειτουργία, τότε αυτή η χορήγηση θα πρέπει να διακοπεί και να αντικατασταθεί από άλλη, πάντα όμως σε συνεννόηση με τον γιατρό ο οποίος τα είχε αρχικά χορηγήσει.

Οι ασθενείς που πάσχουν από υπογοναδισμό, θα λάβουν θεραπεία που θα περιέχει σκευάσματα τεστοστερόνης. Αντίστοιχα, οι ασθενείς που πάσχουν από υπερπρολακτιναιμία, θα λάβουν θεραπεία που θα περιέχει σκευάσματα βρωμοκρυπτίνης.

Πρώτο στάδιο στη Θεραπεία Στυτικής Δυσλειτουργίας

Έπειτα από την αναλυτική διάγνωση και εφόσον το κρίνει απαραίτητο ο γιατρός, στον ασθενή μπορούν να χορηγηθούν αναστολείς φωσφοδιεστεράσης.

Ειδικές Οδηγίες για την Λήψη Φαρμάκων

Αν ο γιατρός σας χορηγήσει κάποιο από τα παραπάνω φάρμακα, υπάρχουν κάποιες οδηγίες που πρέπει να προσέξετε. Αρχικά, απαγορεύεται η χορήγησή τους μαζί με νιτρώδη. Επίσης, η συγχορήγησή τους με αντιυπερτασικά μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική πτώση της πίεσης.

Αυτή η θεραπεία μπορεί να επιφέρει κάποιες ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως κεφαλαλγία, εξάψεις, ζάλη, δυσπεψία και ρινίτιδα. Άλλες αντενδείξεις είναι οι διαταραχές οράσεως, η έντονη μυαλγία στην πλάτη και ο ίλιγγος.

Δεύτερο στάδιο στη Θεραπεία Στυτικής Δυσλειτουργίας

Εφόσον το πρώτο βήμα θεραπείας δεν φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα, ο θεράπων γιατρός θα περάσει στο δεύτερο βήμα θεραπείας. Αυτό περιλαμβάνει αγγειοδιασταλτικές ουσίες με ενδοπεικές ενέσεις. Οι ουσίες που περιέχονται αυξάνουν την ροή του αίματος και προκαλούν στύση.

Ειδικές Οδηγίες για την Χορήγηση Ενέσιμων Φαρμάκων

Η μόνη σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια αυτής της θεραπείας είναι ο πριαπισμός, ο οποίος όμως αντιμετωπίζεται με τη χορήγηση ενός άλλου ενέσιμου. Είναι σημαντικό να γνωρίζει ο ασθενής ότι θα πρέπει να εκπαιδευτεί στο να χορηγεί μόνος του το φάρμακο σε βάθος χρόνου.

Τρίτο στάδιο στη Θεραπεία Στυτικής Δυσλειτουργίας

Το τρίτο στάδιο της θεραπείας περιλαμβάνει τοποθέτηση ενδοπεϊκής πρόθεσης. Είναι καλό να γνωρίζετε πότε συνίσταται αυτή η μέθοδος θεραπείας. Σε ασθενείς με οργανικές αιτιολογίες πάθησης ή σε απουσία ανταπόκρισης άλλης θεραπείας, ο γιατρός μπορεί να προτείνει μια ενδοπεϊκή πρόθεση.

Τέταρτο στάδιο στη Θεραπεία Στυτικής Δυσλειτουργίας

Στην περίπτωση που καμία από τις παραπάνω θεραπείες δεν λειτουργήσει, συνιστάται επαναγγείωση του πέους. Αυτή η θεραπεία προτείνετε σε νέους άντρες, κάτω των 45 ετών που δεν έχουν προδιαθεσιακούς αγγειακούς παράγοντες.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι χειρουργικές επεμβάσεις δεν συνίστανται πλέον, καθώς υπάρχει σημαντικός κίνδυνος υποτροπής.

 

Δείτε επίσης