Τι είναι το triplex πέους;

Το triplex πέους ή triplex πεϊκών αρτηριών και φλεβών πριν και μετά έγχυση αγγειοδιασταλτικής ουσίας, αποτελεί μια εξειδικευμένη εξέταση για τη διάγνωση διαταραχών στύσης. Το αποτέλεσμα της εξέτασης προσφέρει σημαντικές πληροφορίες αναφορικά με την ανατομία του πέους, την κατάσταση των αρτηριών και των φλεβών, καθώς και για το μηχανισμό φλεβικής σύγκλεισης.

Η συγκεκριμένη εξέταση απαιτεί τόσο τον κατάλληλο εξοπλισμό όσο και την εμπειρία και εξειδίκευση του ανδρολόγου.

Το αποτέλεσμα της εξέτασης

Η εξέταση προσφέρει άρτια εκτίμηση της κατάστασης του πέους. Πιο συγκεκριμένα η εξέταση μπορεί να αναδείξει προβλήματα όπως:

 • Τραύματα
 • Ουλές
 • Ασβεστώσεις
 • Νόσο Peyronie
 • Στυτική δυσλειτουργία

 

Πότε χρειάζεται να γίνει Triplex πέους;

Το triplex πέους συνίσταται σε ασθενείς με:

 • Στυτική δυσλειτουργία, η οποία ενδέχεται να αφορά σε οργανικό αίτιο (π.χ. αγγειακή βλάβη)
 • Νόσος Peyronie, η οποία οφείλεται σε σχηματισμό ινώδους πλάκας και κατά πόσο αυτή επηρεάζει την αγγείωση του πέους.
 • Κάταγμα πέους από τραυματισμό κατά τη σεξουαλική επαφή.
 • Πριαπισμό υψηλής ροής (ρήξη αρτηρίας στο πέος)

 

Ποια είναι η απαραίτητη προετοιμασία για να γίνει η εξέταση;

Η εξέταση δεν απαιτεί κάποια συγκεκριμένη προετοιμασία. Η διαδικασία διαρκεί από 30 λεπτά έως και 120 λεπτά.

 

Πως γίνεται το Triplex αγγείων πέους;

Η διαδικασία ξεκινάει με υπερηχογράφημα πέους. Το υπερηχογράφημα θα δώσει τυχόν στοιχεία για ανατομικά προβλήματα. Στη συνέχεια προκαλείται στύση μέσω μιας ειδικής ουσίας – ένεσης, που ενεργοποιεί τη διαδικασία. Η στύση επιτυγχάνεται συνήθως 10 με 15 λεπτά μετά τη χορήγηση του φαρμάκου. Αν το αποτέλεσμα δεν είναι ικανοποιητικό, χορηγείται επαναληπτική δόση του φαρμάκου.

Έπειτα, ο υπεύθυνος γιατρός παρατηρεί τη ροή του αίματος, την απόκριση των αγγείων, καταγράφει τις μεταβολές και στο τέλος έχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να βγάλει τα συμπεράσματα. Οι αιμοδυναμικές παράμετροι των σηραγγωδών αρτηριών καταγράφονται κάθε 5 λεπτά μέχρι την συμπλήρωση μισής ώρας.

Οι παράμετροι που εκτιμώνται είναι:

 • η μέγιστη συστολική ταχύτητα ροής (PSV)
 • η τελoδιαστολική ταχύτητα ροής (EDV)
 • ο δείκτης αντίστασης (RI)
 • η μεταβολή των σηραγγωδών αρτηριών.

 

Ο ασθενής καλείται να παραμείνει στο ιατρείο μέχρι να υποχωρήσει η στύση.

 

Triplex Πέους – Πιθανές Επιπλοκές

Όπως αναφέραμε και παραπάνω, είναι σημαντικό η εξέταση να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο και έμπειρο ανδρολόγο ώστε να μην υπάρχουν πιθανότητες επιπλοκών ή σε περίπτωση που υπάρχουν να μπορούν να αντιμετωπιστούν άμεσα.

Οι επιπλοκές αυτές αφορούν:

 • Αιμάτωμα στο δέρμα του πέους.
 • Αίσθημα ζάλης, πτώση της πίεσης.
 • Πριαπισμός.