Πλαστική χειρουργική γεννητικών οργάνων

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι, άνδρες και γυναίκες, υποβάλλονται σε αισθητικές επεμβάσεις στα γεννητικά όργανα.plastiki-genitikon-organon

Οι επεμβάσεις αυτές, είναι κάποιες φορές καθαρά αισθητικές (χωρίς υποκείμενη ανατομική ιδιαιτερότητα), πολλές φορές όμως διορθώνουν ανωμαλίες συγγενείς, μετατραυματικές ή μεταγχειρητικές.
∆ημοφιλέστερες επεμβάσεις στους άνδρες, είναι οι διάφορες μορφές Φαλλοπλαστικής.

Τεχνικές:

-> Λύση των κρεμαστήρων συνδέσμων του πέους και κινητοποίηση του «θαμμένου» πέους, με ή χωρίς συνοδό κινητοποίηση του δέρματος του τριχωτού, με τεχνική Υ- V.

-> Χρησιμοποίηση υλικών για την αύξηση του όγκου (περιμέτρου) του πέους, με νεώτερο δεδομένο τη χρήση “biodegradable scaffolds “ (καλλιέργεια κυττάρων του ασθενούς σε ειδικά επεξεργασμένο και απορροφήσιμο υλικό).

-> Χρήση πεϊκών προθέσεων (βλ. στυτική δυσλειτουργία).

-> Χρήση κρημνών γειτονικών περιοχών, με νεώτερο δεδομένο τη χρήση τμήματος πλατύ ραχιαίου μυός με την αγγείωσή του.( lattissimus dorsis flap with vascular pedicles ).

∆ημοφιλέστερες επεμβάσεις στις γυναίκες, είναι η κολποπλαστική και η αιδοιοπλαστική.

Ιδιαιίτερη κατηγορία αποτελούν οι επεμβάσεις αλλαγής φύλου.

Προϋποθέσεις:

-> Επιθυμία του ασθενούς, μετά από λεπτομερή ενημέρωση.

-> Τις περισσότερες φορές ,συνεργασία πολλών ειδικοτήτων.

-> Σε πολλές περιπτώσεις , ψυχιατρική εκτίμηση.

-> Ιδιαίτερα στην αλλαγή φύλου, μακροχρόνια ψυχιατρική παρακολούθηση, και πιθανοί ορμονικοί χειρισμοί, καθώς και διορθωτικές αισθητικές επεμβάσεις στο υπόλοιπο σώμα.

 

Δείτε επίσης