Ανδρική ανοργασμία

Ως οργασμική διαταραχή ορίζεται η επίμονη ή επανεμφανιζόμενη καθυστέρηση της εκσπερμάτισης, (ή η απουσία αυτής) που ακολουθεί μια καθόλα φυσιολογική φάση διέγερσης κατά την σεξουαλική πράξη.andriki-anorgasmia
Στο DSM-IV-TR η δυσκολία του άνδρα να εκσπερματίσει ταξινομείται στις διαταραχές οργασμού, ενώ συχνά αναφέρετε ως ανεσταλμένος οργασμός ή καθυστερημένη εκσπερμάτιση και σημαίνει ότι ο άνδρας εκσπερματίζει κατά την ερωτική πράξη με μεγάλη δυσκολία. Ο άνδρας με πρωτοπαθή οργασμική διαταραχή, δεν έχει καταφέρει ποτέ να εκσπερματώσει κατά την ερωτική πράξη.

Η διαταραχή διαγιγνώσκεται ως δευτεροπαθής, όταν ο άνδρας μέχρι κάποια χρονική στιγμή εκσπερμάτιζε χωρίς εμφανή δυσκολία. Κάποιοι ερευνητές πιστεύουν ότι χρειάζεται να γίνει διαχωρισμός μεταξύ οργασμού και εκσπερμάτισης, ιδίως στην περίπτωση των ανδρών που εκσπερματώνουν, αλλά αναφέρουν μειωμένη ή απουσία υποκείμενης αίσθησης ευχαρίστησης κατά τη διάρκεια της οργασμικής λειτουργίας(οργασμική ανηδονία).

Ανάμεσα στις διαταραχές εκσπερμάτισης η εμφάνιση της οργασμικής διαταραχής είναι αρκετά μικρότερη σε συχνότητα σε σχέση με αυτή της πρόωρης εκσπερμάτισης.

Σύμφωνα με τα διαγνωστικά κριτήρια η οργασμική διαταραχή του άνδρα διακρίνεται σε:

-> Πρωτοπαθή

-> Δευτεροπαθή

Μπορεί να είναι:

-> Γενικευμένη

-> Επιλεκτική

Μπορεί να οφείλεται σε:

-> Ψυχογενείς παράγοντες

-> Συνδυασμό ψυχογενών και οργανικών παραγόντων

Λόγοι όπως μια αυστηρά θρησκευτικά ανατροφή και ένα συντηρητικό οικογενειακό περιβάλλον, μπορεί να συμβάλλουν σε διαστρεβλώσεις των αντιλήψεων γύρω από το σεξ και τα γεννητικά όργανα, ενώ παράλληλα να ευνοήσουν την δημιουργία πεποιθήσεων όπως ότι το σεξ είναι αμαρτωλό ή ότι τα γεννητικά όργανα είναι ακάθαρτα. Επίσης μπορεί να υπάρχουν ασυνείδητες συγκρούσεις και επιθυμίες που έχουν ως αποτέλεσμα την οργασμική δυσκολία.

Ο άνδρας με αυτή τη διαταραχή πιθανόν να αντιμετωπίζει ευρύτερες δυσκολίες εγγύτητας, οι οποίες δεν περιορίζονται μόνο στις σεξουαλικές του σχέσεις. Είναι εξίσου σημαντικό να αναφερθεί πως σε μια μόνιμη ερωτική σχέση, η δευτεροπαθής οργασμική διαταραχή μπορεί να αντανακλά διαπροσωπικές δυσκολίες, ενώ μπορεί να αποτελεί τον τρόπο διαχείρισης του άνδρα των πραγματικών ή φαντασιακών αλλαγών που διαδραματίζονται στη σχέση, όπως η επιθυμία και τα σχέδια εγκυμοσύνης, για τα οποία ο άνδρας μπορεί να νιώθει αμφιθυμικά, η απώλεια του σεξουαλικού ενδιαφέροντος για τη σύντροφο ή οι απαιτήσεις για μεγαλύτερη δέσμευση από τη σύντροφο.

Σε κάποιες περιπτώσεις η αδυναμία του άνδρα να εκσπερματώσει, αποτελεί απόρροια μιας ασυνείδητης εχθρότητας προς τη γυναίκα.Η αντιμετώπιση της οργασμικής διαταραχής στον άνδρα χρήζει τη συνεργασία ουρολόγου-ανδρολόγου και ειδικού ψυχικής υγείας, ώστε να είναι εφικτή η ανίχνευση όλων των παραμέτρων που συναθροίζονται και οδηγούν στη διαταραχή και στη συνέχεια να ακολουθηθεί συνδυασμένη θεραπεία για την καλύτερη αντιμετώπιση και θεραπεία.